Sammanfattning

Under sommaren 2018 gjordes försök med X-bandsteknik på Dalby vattentorn i Lunds kommun – ett pilotprojekt som är det svenska startskottet för användning av väderradar inom VA-området. Rapporten redovisar en litteraturstudie av tekniken. Den jämför uppmätta regndata mellan radaranläggningen och stationära regnmätare, gör en analys av flödes- och bräddmätning i avloppssystem vid några regntillfällen, och ger förslag på praktiska tillämpningar av X-bandstekniken
Bidragets översatta titel Weather radar technology within water- and wastewater treatment: Test of methodology
Originalspråksvenska
FörlagSvenskt Vatten AB
Antal sidor78
Volym2019-3
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik

Nyckelord

  • X-band väderradar
  • väderstyrning
  • varningssystem
  • nederbördsmätning
  • C-band väderrada
  • bräddmätning
  • flödesmätning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Väderradarteknik inom VA-området: Test av metodik”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här