Välfärd och kyrka: Underlag för reflektion

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

65 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Inom ramen för Svenska kyrkans forskningsenhets projekt "I vems tjänst?", som är ett teologiskt aktionsforskningsprojekt om kyrka och välfärd, har under 2015 denna rapport arbetats fram för att ge en kunskapsöversikt
om fält där kyrka och välfärd kopplas till varandra. Syftet med denna
förberedande undersökning är att bidra till underlag för att formulera frågeställningar och problem mer precist. Rapporten presenterar forskning och teoretiska begrepp som kan komma att användas i reflektion om kyrkans roll i dagens samhälle och i aktionsforskningsprojekt på lokal nivå.

Det första kapitlet utgår från den socialpolitiska litteraturen och är avsett
som en introduktion till befintliga begrepp och utvecklingen av det som kan
kallas välfärdspolitik, dess motiv och byggstenar.

I ett andra kapitel lyfts religionens roll som bidragsgivare i utvecklingen
av välfärdsanordningar fram, i synnerhet historikers och välfärdsforskares
syn på vad lutherska inslag i en kyrko- och samhällstolkning kan utgöras av.

I det tredje kapitlet återkopplas till en rad av de begrepp som presenteras
i kapitel I och relateras tentativt, på försök, i en diskussion om kyrkan som
välfärdsaktör.

I kapitel fyra presenteras en modell för att undersöka inom- och utomorganisatoriska faktorer som har betydelse för kyrkans, församlingens eller
den diakonala organisationens rolltagande.
Originalspråksvenska
FörlagSvenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala
Antal sidor96
ISBN (tryckt)978-91-86781-31-6
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi
  • Filosofi, etik och religion

Nyckelord

  • Svenska kyrkan
  • diakoni
  • diakonalt arbete
  • välfärd
  • välfärdsinstitutioner

Citera det här