Välkommen hem Mr Swanson: svenska emigranter och svenskhet på film

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

1212 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Från 1840 och ett sekel framåt utvandrade över en miljon människor från Sverige till Amerika. Att så många valde att lämna Sverige för att söka ett bättre liv på andra sidan Atlanten var ett stort trauma för den svenska nationen. Filmmakarna var inte sena att på olika sätt belysa fenomenet som skulle få märkbar betydelse för den svenska nationella identiteten.
I Välkommen hem Mr Swanson analyserar filmvetaren Ann-Kristin Wallengren hur emigrationen till USA och den svenskamerikanske återvändaren skildrades i svensk film mellan 1910 och 1950, med nedslag även i senare filmer och tv-program. Sågs emigranten som en nationell förrädare eller som en modig nybyggare som kunde återvända med moderna idéer? I stor utsträckning visades svenska filmer även för immigranterna i USA, och Wallengren diskuterar de föreställningar om Sverige och svenskhet som spreds därigenom. Författaren tar också ett specifikt grepp om bilden av svenska invandrarkvinnor i amerikansk film, en representation som på många sätt stod i kontrast till den svenska idealbilden. Wallengren visar hur ideologier om nationalitet haft en framträdande plats i filmens berättelser – bilderna projicerar de uppfattningar om svensk nationalitet och amerikansk livsstil som dominerat över tid.
Originalspråksvenska
FörlagNordic Academic Press
Antal sidor235
ISBN (tryckt)978-91-87121-99-9
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filmvetenskap

Nyckelord

  • Amerikaemigrationen
  • migration och film
  • svenskhet på film
  • svensk film och migration
  • amerikansk film och svenska immigranter
  • genus och migration

Citera det här