“Väntan på Messias är tidens själva varaktighet” : rationalism och messianism hos Maimonides och Levinas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

268 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Artikeln belyser det messianska stråket hos Emmanuel Levinas och argumenterar för att det kan ses i ljuset av Maimonides rationalistiska messianism.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)50-55
TidskriftSubaltern
Nummer1
StatusPublished - 2009
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Religionsvetenskap

Citera det här