Världar i Brand. Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1542 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
När vi tänker på skönlitteraturen får den gärna en drömmande klang som för tankarna till främmande platser långt borta från vardagen. Samtidigt kan skönlitteraturen måla upp slående bilder av världen och övertygande sätta in politiska och kulturella frågor i ett större meningsfullt sammanhang. Ingenstans blir detta tydligare än i Brands skönlitteratur. I det ungsocialistiska förbundets tidning Brand publicerades mängder av skönlitteratur under det tidiga 1900-talet. Trots att man var en radikal socialistisk grupp med anspråk på inflytande både inom det socialdemokratiska partiet och i arbetarrörelsen i stort, formerades man kring en tidning med en häpnadsväckande mängd uppenbart uppdiktade historier. Vad var det i fiktionen som man inte ansåg sig kunna undvara?
I Världar i Brand visas hur fiktionen kunde formulera kraftfulla politiska, etiska och moraliska visioner. Den kunde vara samhällstillvänd och kontroversiell samtidigt som den var drömmande, full av dramatiska händelser och mystiska stämningar. Genom att den politiska fiktionen sätts i centrum för en kulturhistorisk studie, belyses hur det är möjligt att betrakta politik och fiktion som samverkande och hur skönlitteraturen kan ge en unik inblick i de föreställningar, drömmar och fantasier som skapades kring sekelskiftet 1900. Med skönlitteraturens hjälp skapades sammanhang mellan skilda politiska frågorna. Så kunde arbetarens blodiga öde i fabrikskvarnen, de arbetslösas tröstlösa vandringar och de prostituerade kvinnornas förnedring alla ingå i en framställning av den onda världen genom sin gemensamma koppling till industrin och fabriken. Den ensamme, drömmande ynglingen i skogen och det älskande paret i vindsvåningen hörde samman genom att vara två uttryck för den goda världens natur. Världarna i Brand var tydligt präglade av en sentimental och högst erotisk romantik som inte var identisk varken med den politiska högerns vurmande för krig och militär eller med den kampberedda heroismen i sekelskiftets socialistiska retorik. Med hjälp av denna romantik avtäcktes de högre makter som var verksamma i världarna. Helvetiska arbetsplatser eller en hänförande vacker skogsglänta var aldrig bara detta: de var lika mycket uttryck för de destruktiva respektive de helande krafternas verkan i världen. Fabriken avslöjades som ett rykande helvete och en malande kvarn medan skogen och den fria naturen i själva verket var en ständigt pågående kärleksakt som kunde ta sig uttryck också genom människornas kroppar. Uppgivenheten inför kriget blir begriplig då slagfältets likbestödda värld kopplas till en förlust av den romantiska visionen av världen som uppdelad i en ond och en god sida. Fiktionen var viktig i Brand – inte trots utan tack vare tidningens politiska ambitioner. Med skönlitteraturens hjälp ville man sätta världen i brand.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • Salomon, Kim, handledare
  • Cronqvist, Marie, handledare
Tilldelningsdatum2014 apr 4
Förlag
ISBN (tryckt)9789186119249
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2014-04-04
Time: 10:15
Place: Sal 3, historiska institutionen, Magle stora kyrkogata 12, Lund

External reviewer(s)

Name: Qvarnström, Sofi
Title: fil dr
Affiliation: Lunds universitet

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här