Våldets kön: kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller
”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar på tv eller går på bio.
Hela världen kan förefalla organiserad med utgångspunkt i våld.
Med våld upprätthålls stater, grupphierarkier och individuella
maktpositioner. Merparten av våldsutövarna är män liksom hälften
av offren. Den andra hälften av offren är kvinnor och barn. Det
här mönstret är globalt och historiskt konstant och gör att vi,
som i titeln på den här boken, kan tala om att våld har ett kön.

Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser
har våld i olika historiska och samhälleliga kontexter? Vilka
funktioner fyller våldet på en strukturell nivå och för enskilda
individer? Vilka konsekvenser får våldet för våldsutsatta personer?
Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext
synliggörs dess samhälleliga funktioner, de normer det utgår
ifrån och vilken kulturell mening det bär.

Våldets kön riktar sig till studenter på högskolenivå, särskilt de
professionsutbildningar där studenterna i framtiden kommer att
möta våldsutövning och våldsutsatthet. Den kan även användas
i andra typer av utbildningar, såsom i fortbildning av personer
som redan arbetar i verksamheter där de direkt eller indirekt
möter en våldsproblematik.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor218
ISBN (tryckt)9789144093604
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier
  • Etnologi
  • Övrig annan humaniora

Citera det här