Vacuum-assisted wound closure versus alginate for the treatment of deep perivascular wound infections in the groin after vascular surgery.

Christina Monsen, Christine Wann-Hansson, Catharina Wictorsson, Stefan Acosta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Vacuum-assisted wound closure (VAC) therapy may heal wounds faster than conventional dressings after surgical debridement of perivascular groin infections after vascular surgery.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)145-151
TidskriftJournal of Vascular Surgery
Volym59
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vacuum-assisted wound closure versus alginate for the treatment of deep perivascular wound infections in the groin after vascular surgery.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här