Vacuum-assisted wound closure versus alginate for the treatment of deep perivascular wound infections in the groin after vascular surgery.

Christina Monsen, Christine Wann-Hansson, Catharina Wictorsson, Stefan Acosta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vacuum-assisted wound closure versus alginate for the treatment of deep perivascular wound infections in the groin after vascular surgery.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap