Vad är facklig styrka? Arbetsplatsfacket centralt i den svenska partsmodellen

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

1879 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En hög andel fackligt anslutna och fackligt aktiva ute på arbetsplatserna är grunden för fackföreningsrörelsens styrka. Även samverkan mellan olika fack gör skillnad. Ibland sker det på tvärs av centralorganisationerna som när samarbetsorganisationen Facken inom industrin tog initiativet till 1997 års Industriavtal, eller när 2020 års huvudavtal undertecknades av Förhandlings- och samverkansrådet PTK, som innefattar privatanställda medlemmar i TCO- och Saco-förbunden samt Ledarna. Även om de båda tyngsta LO-facken snart anslöt sig till avtalet visar det på en styrkeförskjutning inom den fackliga rörelsen till förmån för tjänstemannafacken. Hur starkt facket är i organisatoriskt avseende utgör bara en av flera aspekter på facklig styrka. Bland de elva styrkedimensioner som diskuteras i rapporten finns också ekonomiska resurser, mobiliseringsförmåga, strategisk position, förhandlingsstyrka, politiskt inflytande, idébaserad styrka och förnyelseförmåga. Särskilt uppmärksammas de olika styrkedimensionernas betydelse för det lokala facket sedan 1980-talet, hur det är i dagsläget och vilka tendenser som kan urskiljas vid en blick in i framtiden.

Originalspråksvenska
UtgivningsortStockholm
FörlagFuturion
Antal sidor60
Volym2021:1
ISBN (tryckt)978-91-985556-3-9
StatusPublished - 2021 feb. 24

Publikationsserier

NamnFuturion
FörlagFuturion
Nr.1
Volym2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

 • facklig styrka
 • facklig organisering
 • organisationsgrad
 • arbetare
 • tjänstemän
 • facklig makt
 • mobiliseringsförmåga
 • konfliktkapacitet
 • strejk
 • konfliktfond
 • strejkfond
 • strategisk position
 • förhandlingsstyrka
 • institutionell styrka
 • idébaserad styrka
 • förnyelseförmåga
 • styrelserepresentation
 • Las
 • MBL
 • Förtroendemannalagen
 • ombudsman
 • förtroendevald
 • fackklubb
 • organisatorisk styrka
 • e-handel
 • globalisering
 • social rörelse
 • kollektiv identitet
 • partsmodellen
 • statsreglering
 • partsreglering
 • Industriavtalet
 • huvudavtal
 • TCO
 • LO
 • Saco
 • Unionen
 • If Metall
 • Kommunal
 • Sveriges ingenjörer
 • Facken inom industrin
 • kollektivavtal
 • arbetsgivare
 • allmängiltigförklaring
 • eurozon
 • distansarbete
 • hemarbete
 • coronapandemin

Citera det här