Vaginal bleeding in prepubertal girls - etiology and clinical management.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We aimed to investigate the etiology and clinical management of vaginal bleeding in girls aged 0-9 years and to compare our results with previous publications.
Originalspråkengelska
TidskriftJournal of Pediatric and Adolescent Gynecology
Tidigt onlinedatum2015 okt. 23
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vaginal bleeding in prepubertal girls - etiology and clinical management.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här