Valgus slipped capital femoral epiphysis: Presentation, treatment, and clinical outcomes using patient-reported measurements

Andrés Gelink, Alejandro Cúneo, Claudio Silveri, Carl J. Tiderius, Randall Loder, Johan Von Heideken

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Valgus slipped capital femoral epiphysis: Presentation, treatment, and clinical outcomes using patient-reported measurements”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap