'Valhalla Anew!': Ragnarök, Cultural Networks, and National Identity in American Gods

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)124-143
Antal sidor19
TidskriftExclamat!on: An Interdisciplinary Journal
Volym3
StatusPublished - 2019 juni

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturstudier
  • Filmvetenskap

Citera det här