Validation of a computational chain from PET Monte Carlo simulations to reconstructed images

Philip Kalaitzidis, Johan Gustafsson, Cecilia Hindorf, Michael Ljungberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Validation of a computational chain from PET Monte Carlo simulations to reconstructed images”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience