Validation of a computational chain from PET Monte Carlo simulations to reconstructed images

Philip Kalaitzidis, Johan Gustafsson, Cecilia Hindorf, Michael Ljungberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat