Validation of a new T2* algorithm and its uncertainty value for cardiac and liver iron load determination from MRI magnitude images.

Sebastian Bidhult, Christos Xanthis, Love Lindau Liljekvist, Gerald Greil, Eike Nagel, Anthony Aletras, Einar Heiberg, Erik Hedström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Validation of a new T2* algorithm and its uncertainty value for cardiac and liver iron load determination from MRI magnitude images.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap