Validation of an automated method to quantify stress-induced ischemia and infarction in rest-stress myocardial perfusion SPECT.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
341 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Myocardial perfusion SPECT (MPS) is one of the frequently used methods for quantification of perfusion defects in patients with known or suspected coronary artery disease. This article describes open access software for automated quantification in MPS of stress-induced ischemia and infarction and provides phantom and in vivo validation.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)503-518
TidskriftJournal of Nuclear Cardiology
Volym21
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Validation of an automated method to quantify stress-induced ischemia and infarction in rest-stress myocardial perfusion SPECT.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här