Validation of computed tomography angiography using mean arterial pressure gradient as a reference in stented superior mesenteric artery

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Validation of computed tomography angiography using mean arterial pressure gradient as a reference in stented superior mesenteric artery”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap