Validation of standardized creatinine and cystatin C GFR estimating equations in a large multicentre European cohort of children

Jonas Björk, Ulf Nyman, Ulla Berg, Pierre Delanaye, Laurence Dubourg, Karolien Goffin, Anders Grubb, Magnus Hansson, Karin Littmann, Kajsa Åsling-Monemi, Arend Bökenkamp, Hans Pottel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

31 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Validation of standardized creatinine and cystatin C GFR estimating equations in a large multicentre European cohort of children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap