Validity of diagnostic codes and prevalence of physician-diagnosed psoriasis and psoriatic arthritis in southern sweden - a population-based register study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

81 Citeringar (SciVal)
277 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

To validate diagnostic codes for psoriasis and psoriatic arthritis (PsA) and estimate physician-diagnosed prevalence of psoriasis and PsA in the Skåne region, Sweden.
Originalspråkengelska
Artikelnummere98024
TidskriftPLoS ONE
Volym9
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Dermatologi och venereologi
  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Validity of diagnostic codes and prevalence of physician-diagnosed psoriasis and psoriatic arthritis in southern sweden - a population-based register study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här