Valproate in combination with rituximab and CHOP as first-line therapy in diffuse large B-cell lymphoma (VALFRID)

Kristina Drott, Hans Hagberg, Karin Papworth, Thomas Relander, Mats Jerkeman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Valproate in combination with rituximab and CHOP as first-line therapy in diffuse large B-cell lymphoma (VALFRID)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap