Value Destruction in Information technology Ecosystems: A Mixed-Method Investigation Using an Interpretive Case Study and Analytical Modeling

Arvin Sahaym, Joseph Vithayathil, Suprateek Sarker, Saonee Sarker, Niels Bjorn-Andersen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
TidskriftInformation Systems Research
StatusAccepted/In press - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Citera det här