Value of ventilation/perfusion SPECT detecting extensive pulmonary embolism in a patient with pneumonia.

Marika Bajc, Carl-Gustav Olsson, Björn Jonson, Ulf Albrechtsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)993-994
TidskriftThrombosis and Haemostasis
Volym93
Utgåva5
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här