Vandalism and the Meanings of Monuments

Cornelius Holtorf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)64-65
Tidskrift3rd Stone
Nummer45
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Citera det här