Vapour-liquid partition of volatile organic compounds in kraft black liquors

J Olsson, David Wessman, Guido Zacchi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vapour-liquid partition of volatile organic compounds in kraft black liquors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap