Variability of BVOC Emissions from Commercially Used Willow (Salix spp.) Varieties

Tomas Karlsson, Riikka Rinnan, Thomas Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Variability of BVOC Emissions from Commercially Used Willow (Salix spp.) Varieties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap