Variation, companionship and manageability important for recovery during working hours: A qualitative focus group study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Variation, companionship and manageability important for recovery during working hours: A qualitative focus group study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap