Variation of the electron population by four units in the cluster series [(eta(5)-Cp ')(3)Mo3S4Co(L)](n+) (L = I, CO, PPh3, NO; n=0, 1)

Konrad Herbst, Emma Soderhjelm, Ebbe Nordlander, Lutz Dahlenburg, Michael Brorson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Variation of the electron population by four units in the cluster series [(eta(5)-Cp ')(3)Mo3S4Co(L)](n+) (L = I, CO, PPh3, NO; n=0, 1)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi