Variational energy functionals of the Green function tested on molecules

Nils-Erik Dahlen, R Van Leeuwen, Ulf von Barth

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Variational energy functionals of the Green function tested on molecules”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar