Variations in net ecosystem exchange of carbon dioxide in a boreal mire: Modeling mechanisms linked to water table position

Alla Yurova, Annett Wolf, Jorgen Sagerfors, Mats Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

59 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Variations in net ecosystem exchange of carbon dioxide in a boreal mire: Modeling mechanisms linked to water table position”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar