Varseblivningstid och reaktionstid vid utrymning. Sammanställning av enkätundersökning gällande för varuhus, restaurang och danslokal

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

538 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En enkätundersökning har genomförts bland brandingenjörer i Sverige med syftet att få information om detektionstider samt reaktions- och beslutstider vid en utrymning av tre olika lokaltyper; varuhus, restaurang och danslokal/nattklubb. Reslutaten kan ligga till grund för fortsatta studier för att bestämma partialkoefficienter för dimensionering av de gångvägar som används vid utrymning. Den ger också en indikation på hur olika typer av larmförmedlning om utrymning antas påverka tiden tills personer beslutar sig för att utrymma. EN kvalitativ jämförelse av utrymningslarm är fn endast möjlig. Den som ger resultat att utrymning från en lokal sannolikt initieras snabbast om lokalen är försedd med utrymningslarm som ger ett tala meddelande till personerna i lokalen om vad som hänt och vad de förväntas göra. Andra undersökningar, där man studerat människor reaktion på olika larmtyper, perkar på vikten av att utforma detta meddelande på ett så tydligt sätt som möjligt. Det har ofta en positiv inverkan om det av meddelandet framgår vad som skett.
Originalspråksvenska
FörlagDepartment of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University
Antal sidor32
Volym3071
StatusPublished - 1993

Publikationsserier

NamnLUTVDG/TVBB--3071--SE
Volym3071
ISSN (tryckt)1102-8246

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad
  • Annan samhällsbyggnadsteknik

Citera det här