Vart är vi på väg? Utvecklas människan fortfarande idag? Kan man förutsäga hennes framtida evolution?

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Originalspråksvenska
StatusPublished - 2017

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi

Citera det här