Varying involvement in digitally enhanced employee-driven innovation

Izabelle Bäckström, Malin Lindberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Varying involvement in digitally enhanced employee-driven innovation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap