Varying involvement in digitally enhanced employee-driven innovation

Izabelle Bäckström, Malin Lindberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat