Vascular smooth muscle cell proliferation depends on caveolin-1-regulated polyamine uptake

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

172 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vascular smooth muscle cell proliferation depends on caveolin-1-regulated polyamine uptake”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar