Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vascular smooth muscle–specific YAP/TAZ deletion triggers aneurysm development in mouse aorta”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap