Vasopressin-induced mouse urethral contraction is modulated by caveolin-1.

Jianwen Zeng, Mari Ekman, Mario Grossi, Daniel Svensson, Bengt-Olof Nilsson, Chonghe Jiang, Bengt Uvelius, Karl Swärd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vasopressin-induced mouse urethral contraction is modulated by caveolin-1.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap