Vegetation and proximity to the river control amorphous silica storage in a riparian wetland (Biebrza National Park, Poland)

Eric Struyf, W. Opdekamp, H. Backx, S. Jacobs, D. J. Conley, P. Meire

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vegetation and proximity to the river control amorphous silica storage in a riparian wetland (Biebrza National Park, Poland)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap