Velocities for moving random surfaces

Anastassia Baxevani, Krzysztof Podgorski, Igor Rychlik

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Velocities for moving random surfaces”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap