Venous thromboembolism with special focus on genetic and potential acquired risk factors

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

299 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Venous thromboembolism with special focus on genetic and potential acquired risk factors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap