Venous thromboembolism with special focus on genetic and potential acquired risk factors

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

370 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat