Ventilated rainscreen cladding: A study of the ventilation drying process

Jörgen Falk, Kenneth Sandin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ventilated rainscreen cladding: A study of the ventilation drying process”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap