Ventricular longitudinal shortening is an independent predictor of death in heart failure patients with reduced ejection fraction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ventricular longitudinal shortening is an independent predictor of death in heart failure patients with reduced ejection fraction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap