Vergleichende Potentialabschätzung verkehrsbeschränkender Maßnahmen in ihrer Auswirkung auf die PM10- und NOx-Immissionen

Matthias Klingner, Elke Sähn, Katja Anke, Thomas Holst, Jutta Holst, Helmut Mayer, Dieter Ahrens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråktyska
Sidor (från-till)326-334
TidskriftJournal Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft
Volym7/8
StatusPublished - 2006
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi

Citera det här