Versatile Association Behavior in Mixtures of Oppositely Charged Amphiphiles: From DNA-Like Assembly of Supramolecular Helices to Coacervation in Chiral Surfactant Systems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

119 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Versatile Association Behavior in Mixtures of Oppositely Charged Amphiphiles: From DNA-Like Assembly of Supramolecular Helices to Coacervation in Chiral Surfactant Systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi