Vertex correction calculations for an electron gas

Petter Minnhagen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

A straightforward attempt to estimate the influence of the first vertex correction for a homogeneous electron gas is made. The approximation scheme is also tested on a solvable model of a core electron coupled to an electron gas.(12 refs)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3013-3019
TidskriftJournal of Physics C: Solid State Physics
Volym7
Nummer17
DOI
StatusPublished - 1974

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Den kondenserade materiens fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vertex correction calculations for an electron gas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här