Vertical III-V Nanowire Tunnel Field-Effect Transistors : A Circuit Perspective

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vertical III-V Nanowire Tunnel Field-Effect Transistors : A Circuit Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science