Vertical Nanowire High-Frequency Transistors

Sofia Johansson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

582 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Vertical Nanowire High-Frequency Transistors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi