Vertical Trade

Anna Andersson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Avhandlingen består av tre separata papper. De är alla empiriska studier som undersöker hur fragmentering av produktionsprocesser och globala utbudskedjor har påverkat internationell handel.
Den första studien fokuserar på hur privata standarder i den alltmer globaliserade livsmedelsindustrin påverkar företags importbeteende. Genom att ge en kvalitetsförsäkran kan certifiering enligt en viss standard minska både de fasta och rörliga kostnaderna för att importera. Detta kan ha en positiv effekt på import på företagsnivå. Studien analyserar hur certifiering enligt den privata standarden GlobalGAP påverkar import av färska frukter och grönsaker. Inget robust samband hittas emellertid mellan GlobalGAP-certifiering och importbeteende på företagsnivå.
Den andra studien undersöker om bättre tillgång till insatsvaror påverkar export av färdiga konsumtionsvaror. Det testas empiriskt om tillgång till fler underleverantörer på grund av en liberalisering i preferentiella ursprungsregler påverkar exporten. Resultaten visar att tillgång till fler underleverantörer har en positiv effekt på export intensitet och export diversifiering.
Den tredje studien utvärderar hur stabil OECD:s import av insatsvaror, det vill säga offshoring, är. Studien bidrar med en deskriptiv analys och en identifiering av variabler som påverkar hur lång tid offshoring varar. Offshoringflöden varar i genomsnitt 3 år men medianen är endast 1 år. Exempel på variabler som hittas ha en positiv påverkan på hur lång tid en viss insatsvara handlas är varans kapitalintensitet och skyddet av immaterialrättigheter i exportlandet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Nationalekonomiska institutionen
Handledare
  • Gullstrand, Joakim, handledare
  • Persson, Maria, handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2015 juni 1
ISBN (tryckt)978-91-7623-339-9
ISBN (elektroniskt)978-91-7623-340-5
StatusPublished - 2015

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2015-06-01
Time: 14:15
Place: Holger Crafoord Centre, EC3:211

External reviewer(s)

Name: Besedes, Tibor
Title: [unknown]
Affiliation: Georgia Tech

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Vertical Trade”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här