Very preterm birth and fetal growth restriction in adolescence - Cardiovascular and renal aspects

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

201 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Very preterm birth and fetal growth restriction in adolescence - Cardiovascular and renal aspects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry