Vetenskapsteori för sanningssökare

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

19428 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Detta är en bok om vetenskapsfilosofi. En bok om mål, metod och moral – vetenskapsteori för sanningssökare.
Boken har inte blivit till på en eftermiddag. Allt började någon gång på 1980-talet med en kurs i vetenskapsteori för hortonomer och landskapsarkitekter på Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Denna kurs lärde oss mycket om äppelodling, jordpackning, skogsbruk och annat spännande. Under årens lopp utvecklades kursen och har nu getts för tekniker, humanister, samhällsvetare, medicinare och naturvetare och på grund-, forskar- och docentnivå. Ett av kurskraven har blivit att de som går kursen skall skriva några sidor om sin egen forskning ur ett eller annat vetenskapsteoretiskt perspektiv. Detta har medfört att vi fått ta del av spännande samtida forskning inom områden som limnologi, biologi, ekologi, ekonomi, geologi, matematik, statistik, partikelfysik, nanoteknik, vårdforskning, genetik, litteraturvetenskap … Kan man ha ett mer spännande, givande och roligt arbete?

INNEHÅLL
Kap 1. Ett sokratiskt perspektiv
(Ordning och reda på begreppen; Kunskapsstabilitet; Felbarhet; Tre förutsättningar; Fyra villfarelser)
Kap 2. Gå håvgång
(Patinerade metallstavar och det mänskliga mötet; Från det enskilda till det allmänna; Skörbjugg; Den irrationella beslutsfattaren; Länstolsforskning, bikten och Webers lärjungar; RCT – Randomised Controlled Trillas; Induktionens problem och nya gåtor; Berättelsens begränsningar; Metod och moral)
Kap 3. Att styra med hypoteser
(Hypotetisk-deduktiv metod; Peer Gynt och hermeneutiken; Hjärtinfarkt och dagböcker; Iakttagelser; Splittring och förening; Teorier om och teorier för; Vilka frågor hjälper oss den hypotetisk-deduktiva metoden att ställa och besvara?; Kvalitativ och kvantitativ forskning; Bra och dåligt tänkande)
Kap 4. Modeller
Kap 5. Positivismen: halmdockor och missförstånd
(Den positivistiska halmdockan; Positivismen – en snabbkurs; Positivism och orsaker; Orsaksförklaringar – hur missförstånd kan uppstå; Positivismen och metafysiken; Fem onödiga misstag)
Kapitel 6. En filosofihistorisk pärla
Kapitel 7. Förklaringar och abduktion
(Självevidensgivande förklaringar; Plausibla hypoteser och hypoteser med förklaringspotential; Tre steg till den bästa förklaringen; Vad gör en förklaring bättre än en annan?; Vad är en vetenskaplig förklaring?; Deduktiv-nomologiska förklaringar; Behovet av alternativa förklaringsmodeller; Orsaksförklaringar; Retrodiktioner, funktionalistiska förklaringar och ändamålsförklaringar; Hur-förklaringar; Abduktion och konsten att välja hypotes; En pedagogisk illustration)
Kapitel 8. Okunnighetens substans
(Vad skapar kunskapsluckor?; Kunskapsluckor och moral; Till sist)
Kapitel 9. Vad är ett orsakssamband?
(Semmelweis och orsaken till barnsängsfeber; Orsaker som nödvändiga och tillräckliga villkor för
sina effekter; Bradford Hill mot Fisher: Orsakar rökning lungcancer?; Teorier om orsakssamband; Inus-villkor; Undantagslöshet eller sannolikhet?; Mekanismer)
Kapitel 10. Stelbenta och lättrörliga vetenskaper
(Egenskaper hos det vi studerar; Egenskaper hos vetenskapen; Omvärld och tradition; Terminologi: interdisciplinaritet som samlingsbegrepp; Interdisciplinaritet, stelbenthet och lättrörlighet; Lokal interdisciplinaritet inom vetenskapernas ramar)
Kapitel 11. Om det som finns och inte finns – om det sanna och sanningslösa
(Ian Hacking; (Metafysisk) ontologi och realism; Ontologi och studieobjekt; Ontologisk ingenjörskonst; NOA – The Natural Ontological Attitude; Fyra positioner; Ramseysatser; Mirakel; Ungefärliga sanningar; Lärdomar)
Kapitel 12. Rättfärdigande [SAMFÖRFATTAT MED MATS JOHANSSON]
(Bristfällig forskning; Nyttig forskning; Forskningens baksida; Och …)
Originalspråksvenska
FörlagFri tanke förlag
Antal sidor324
ISBN (tryckt)978-91-86061-86-9
StatusPublished - 2013

Bibliografisk information

Vårdalstiftelsen har varit huvudsaklig finansiär av bokprojektet.
Kungliga Vitterhetsakademien har gett tryckningsbidrag

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: The Vårdal Institute (016540000), Theoretical Philosophy (015001002), Educational Sciences (000026010), Department of Medical Ethics (013230023)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Medicinsk etik
  • Omvårdnad

Citera det här